The Beez - bandet med sting! 60-talsorkestern från Ystad som återuppstod
år 2003 efter närmare 40 års tystnad med nästan samma 4-mannabesättning.